LABELING – ŠTÍTKOVANIE PNEUMATÍK PODĽA EU


Štítok na pneumatikách slúži na označenie pneumatík motorových vozidiel. Výrobcovia pneumatík pre osobné automobily, ľahké a ťažké nákladné autá musia špecifikovať každú pneumatiku predávanú na trhu EÚ od novembra 2012. Pre osobné automobily alebo ľahšie nákladné autá majú výrobcovia a dovozcovia možnosť umiestniť na dezén pneumatiky nálepku alebo štítok, ktorý bude sprevádzať každú dodávku predajcovi a konečnému spotrebiteľovi. Táto iniciatíva vyplýva z nariadenia Európskej komisie z roku 2009. Je súčasťou plánu pre energetickú účinnosť, ktorého cieľom je zlepšiť energetické hospodárenie výrobkov, budov a služieb s cieľom znížiť spotrebu energie o 20% do roku 2020.

ŠTITOK VPLYV NA SPOTREBU PALIVA (vyplývajúci z valivého odporu):
A – najúspornejšia
G – najmenej úsporná

ZÁBER NA MOKROM POVRCHU (vyplývajúci z účinnosti brzdenia na mokrej vozovke):
A – najkratšia brzdná vzdialenosť
G – najdlhšia brzdná vzdialenosť

HLUČNOSŤ (meraná v decibeloch (dB))
Pneumatiky sú rozdelené do 3 tried ilustrovaných tromi vlnami:
1 vlna – tichšia pneumatika
3 vlny – hlučnejšia pneumatika

1. VALIVÝ ODPOR

Valivý odpor má vplyv na spotrebu paliva a emisií výfukových plynov. Čím je vyšší valivý odpor, tým vyššia je spotreba paliva a emisií plynov. Rozdiel medzi spotrebou paliva medzi jednotlivými kategóriami je prbližne:

• 0.1 l/100 km pri osobných pneumatikách s priemernou spotrebou 5 l/100 km
• 0.2 l/100 km (s priemernou spotrebou 10 l/100 km)

Ako sa hodnotí úspora paliva?
Na štítku každej pneumatiky je palivová účinnosť klasifikovaná a hodnotená od najlepšieho (zelená kategória „A“) k najhoršiemu výkonu (červená kategória „G“). Kategórie naznačujú, že účinnosť je značená na farebne odlíšenej stupnici.

V čom sa jednotlivé hodnoty môžu líšiť?
Zatiaľ čo sú preukázané medzery vo výkonnosti, jednotlivé výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu vozidla, klimatických podmienok a jazdných návykov.

VALIVY ODPOR

2. PRIĽNAVOSŤ ZA MOKRA

Brzdné vlastnosti na mokrej vozovke popisujú schopnosť pneumatiky udržať priľnavosť na mokrej vozovke. V praxi to znamená, že čím lepšia trieda tohto parametra, tým lepší výkon pneumatiky na mokrej vozovke. Je to dôležitý parameter pokiaľ ide o bezpečnú jazdu.

Ako sa hodnotí priľnavosť na mokrom povrchu?
Na štítku je priľnavosť hodnotená od A po F, pričom písmeno A predstavuje najvyššiu priľnavosť. Rozdiel v brzdnej vzdialenosti medzi novými pneumatikami s hodnotou A a G by mohol byť až 30%. Pri osobnom automobile, ktoré ide rýchlosťou 80 km/h, to môže znamenať kratšiu brzdnú dráhu až o 18 metrov.

BRZDNA DRAHA

3. HLUČNOSŤ

Toto kritérium odpovedá na ekologický problém hluku vznikajúceho pri interakcii pneumatiky a povrchu vozovky.

Čo meria hodnotenie hluku EÚ?
Hluk sa značí prostredníctvom čiernych zvukových vĺn. Jedna čierna vlna znamená, že vozidlo je tiché, dve čierne vlny sú mierne hlučné a tri čierne vlny znamenajú, že vozidlo je príliš hlučné a presahuje limity EÚ o hluku pneumatík.

Aký to má dopad?
• 3 vlny = stále v medziach súčasného limitu EÚ
• 2 vlny = -3 dB. – v medziach budúceho limitu EÚ
• 1 vlny = -3 dB – pod budúcim limitom EÚ
3 dB navyše = dvakrát viac hluku


KTORÉ KATEGÓRIE PNEUMATÍK SÚ HODNOTENÉ?

Nariadenie o označovaní sa vzťahuje na:
Pneumatiky pre osobné automobily (C1)
Pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel (C2)
Pneumatiky ťažkých úžitkových vozidiel (C3)

Nariadenie o označovaní sa nevzťahuje na:
Pneumatiky s priemerom ráfika 254 mm alebo menším
Pneumatiky s priemerom ráfika 635 mm alebo viac
Profesionálne terénne pneumatiky
Závodné pneumatiky
Protektorované pneumatiky
Dočasné náhradné pneumatiky
Zimné pneumatiky